החלפת סדרות אג"ח במדד אינדקס סולם אג"ח מדורג 0-6 שנים

Download the PDF file .