גריעת סדרות אגח ממדד אינדקס השקעה לרשויות מקומיות

Download the PDF file .