גריעת מנרב פרויקטים ממדדי המניות של אינדקס בתום המסחר היום

Download the PDF file .