עדכון במתודולוגיית מדד אינדקס השקעה לרשויות מקומיות – אוגוסט 2020

Download the PDF file .