גריעת סדרות נורסטאר ממדד אינדקס השקעה לרשויות מקומיות

Download the PDF file .