עדכון שנתי במדדי המניות של אינדקס – אוגוסט 2020

Download the PDF file .