גריעת סדרות אול-יר ממדד אינדקס השקעה לרשויות מקומיות

Download the PDF file .