עדכון חודשי במדדי אינדקס אג"ח ישראל – אוקטובר 2020

Download the PDF file .