השלכות מיזוג מזרחי-אגוד על ניירות הערך של אגוד במדדי אינדקס

Download the PDF file .