גריעת אידיבי פתוח י"ד ממדדי האג"ח של אינדקס

Download the PDF file .