גריעת או.פי.סי. אנרגיה א' ממדדי האג"ח של אינדקס

Download the PDF file .