עדכון חודשי במדדי אינדקס אג"ח ומניות ישראל – נובמבר 2020

Download the PDF file .