עדכון רבעוני במדדי אינדקס מניות ישראל – נובמבר 2020

Download the PDF file .