גריעת IFF ממדדי המניות של אינדקס

Download the PDF file .