עדכון חודשי במדדי אינדקס אג"ח ישראל – דצמבר 2020

Download the PDF file .