גריעת סדרות אול-יר ממדדי האג"ח של אינדקס

Download the PDF file .