עדכון שנתי בהרכב מדדי מניות חו"ל של אינדקס – דצמבר 2020

Download the PDF file .