גריעת שטראוס ד' ממדדי האג"ח של אינדקס

Download the PDF file .