גריעה של מניות ארקו ממדדי אינדקס

Download the PDF file .