החלפת סדרות מוניציפל במרכנתיל במדדי אינדקס

Download the PDF file .