הפחתת תקרת משקל במדד אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל

Download the PDF file .