תיקנון פקטור משקל במניות בעלות אחוז החזקות ציבור נמוך

Download the PDF file .