גריעה של מניות טלדור ממדדי אינדקס

Download the PDF file .