גריעת מבנה כ"א ממדדי האג"ח של אינדקס

Download the PDF file .