החלפת סדרות אגח במדד אינדקס סולם אגח מדורג 0-6 שנים

Download the PDF file .