דחיית מועד העדכון במדדי האג"ח של אינדקס בשל חול מועד פסח

Download the PDF file .