גריעה של מניות המלט ממדדי אינדקס

Download the PDF file .