גריעת פולאר השקעות ז' ממדדי אינדקס

Download the PDF file .