גריעת סדרות אלעד קנדה ממדדי האג"ח של אינדקס

Download the PDF file .