שינוי שם במדדי האג"ח של אינדקס – מאי 2021

Download the PDF file .