הוספת מתאם חלוקה (Divisor) בחישוב שערי המניות הגלובליים של אינדקס

Download the PDF file .