עדכון חודשי במדדי אינדקס אג"ח ישראל – יוני 2021

Download the PDF file .