עדכון כללי עיגול והוספת מתאם חלוקה בחישוב שערי מדדי ישראל

Download the PDF file .