החלפת סדרות אג"ח של בנק אגוד בבנק מזרחי במדדי אינדקס

Download the PDF file .