עדכון חודשי במדדי אינדקס אג"ח ישראל – יולי 2021

Download the PDF file .