עדכון פקטור מגבלת משקל של מניית לאומי באינדקס בנקים ישראל

Download the PDF file .