גריעת ישראל קנדה ה ממדדי האג"ח של אינדקס

Download the PDF file .