גריעה של Slack Technologies ממדד אינדקס Work From Home

Download the PDF file .