פיצול מניית GXO Logistics מתוך XPO Logistics במדד אינדקס שילוח אווירי ויבשתי

Download the PDF file .