עדכון שנתי בהרכב מדדי המניות של אינדקס – אוגוסט 2021

Download the PDF file .