עדכון שנתי בהרכב אינדקס תוכנה ישראלית – אוגוסט 2021

Download the PDF file .