שינוי מועד עדכון רבעוני של מדדי מניות חו"ל של אינדקס – ספטמבר 2021

Download the PDF file .