עדכון שמות מדדי אינדקס – אוגוסט 2021

Download the PDF file .