עדכון רבעוני בהרכב מדדי מניות חו"ל של אינדקס – ספטמבר 2021

Download the PDF file .