גריעת מזרחי טפחות 55 ממדדי האג"ח של אינדקס

Download the PDF file .