פיצול מניית טראלייט מתוך מנורה מבטחים החזקות במדדי אינדקס

Download the PDF file .