פיצול מניית Vitesco Technologies מתוך Continental במדדי אינדקס

Download the PDF file .