גריעת מניית טראלייט ממדדים ענפיים של אינדקס

Download the PDF file .