עדכון רבעוני במדדי אינדקס מניות ישראל – נובמבר 2021

Download the PDF file .