עדכון רבעוני במדדי אינדקס מניות ישראל-חו"ל – נובמבר 2021

Download the PDF file .